Rådgivning

Med udgangspunkt i din virksomheds aktuelle situation og behov vil House of Procurement bidrage til en øget professionalisering af din indkøbs- og supply chain funktion og herigennem skabe betydelige besparelser og effektiviseringer samt øge indtjeningen.

Vi vil kort sagt skabe et positivt resultat på bundlinjen ved at have fokus på det unikke udgangspunkt og de individuelle behov. Og med afsæt i den overordnede strategi for virksomheden sikre en kontinuerlig optimering og konsolidering af forsyningskæden, så I altid har det rigtige leverandør-setup til at dække efterspørgsel og kundekrav, samt for at udnytte den kommercielle værdi, der ligger heri.

PROCES / ISO

Har du styr på dine processer og snitflader til væsentlige stakeholdere i din egen og eksterne organisationer?

House of Procurement kan verificere, optimere og/eller (videre)udvikle nye eller eksisterende processer og strukturer. Vi har flere års erfaring med at arbejde inden for forskellige internationale standarder – også ift. kvalitetssikring, som f.eks. ISO9001, ISO14001 og OHSAS18001, samt etablering af Procure-2-Pay processer og implementering af category management eller udviklingen af indkøbsafdelingen helt fra bunden. Vi sikrer det rigtige tværorganisatoriske samarbejde ift. indkøb og andre interne stakeholdere og interessenter.

Har du styr på dit Spend? Hvor meget af din samlede omsætning udgør egentlig din indkøbsvolumen?

House of Procurement vil som udgangspunkt altid anbefale en analyse af din virksomheds Spend (indkøbsvolumen) og leverandørbase. En strategisk tilgang til styring af alle aspekter af indkøbscyklussen (Procure-2-Pay), samt en struktureret måde at organisere og styre alle indkøbsaktiviteter er kritisk. Alt for ofte ser man, at virksomheder allokerer ordrer og et betydeligt spend direkte og uden konkurrence og som et taktisk- eller ad hoc-køb.

Resultatet er et meget stærkt fragmenteret spend på et for stort antal leverandører, mindre købekraft (power of balance) og øgede omkostninger og risiko, uden reel mulighed for at udnytte alle de muligheder, der ligger i en strategisk tilgang og SRM. Det er i dine egne data, forecast og historik, der ligger en masse uudnyttet potentiale i forhold til forbedringer, optimering, besparelser og ikke mindst cash-flow. Med fokus på Supplier Relationship Management (SRM) kan vi konsolidere din forsyningskæde og herved reducere omkostningerne og skabe betydelige årlige besparelser.

Læs Mere

SPEND-ANALYSE

MARKEDS-ANALYSE / BENCHMARK

Har du afstemt din strategi med markedsanalyser og relevante benchmarks?

Benchmarking er ikke et mål i sig selv, men et værktøj til indsamling- og analyse af leverandører, markedsaktiviteter og markedsadfærd. En systematisk tilgang hertil kan, over tid skabe en mere efficient og konkurrencedygtig forsyningskæde. House of Procurement vil sikre, at samarbejder til de relevante leverandører sker i tråd med den overordnede strategi samt ledelse og projekter.

Det gør vi ved at afdække mulighederne inden for de enkelte kategorier, de aktuelle og historiske spends og mulige nye (nationale eller internationale) leverandører og udarbejder herfra nødvendige benchmarks og business cases.

Læs Mere

Har du styr på dit kontraktgrundlag og det rette fokus på risk management i din supply chain?

Kontrakter er et redskab, der skal facilitere muligheden for at opnå konkrete forretningsmål. Effektiv risikostyring kan identificere interne eller eksterne risici, som ellers kan bidrage til, at din virksomhed ikke realiserer sine finansielle og strategiske mål. House of Procurement kan forhandle eller genforhandle, samt udvikle dine ramme- og prisaftaler.

Vi har mange års erfaring fra komplekse internationale forhandlinger af bl.a. fortrolighedsaftaler (NDA), prisaftaler, salgs- og indkøbskontrakter, rammeaftaler og licensaftaler og vi kan supportere eller tage førertrøjen i sådanne på både dansk, engelsk og tysk.

Læs Mere

CONTRACT MANAGEMENT

STRATEGI

Er jeres forretningsstrategi afstemt og forankret i indkøbsstrategien?

House of Procurement ved, hvor vigtigt det er, at strategien for indkøb og supply chain er afstemt og kalibreret i forhold til virksomhedens overordnede strategi, således at det fulde potentiale af hele din virksomhed udnyttes, samt eksterne strategiske partnere bliver en evig kilde til innovation og kvalitets- og leveringssikkerhed. Alt for ofte begrænser silotænkning eller manglende involvering af indkøb mulighederne for at skabe omkostningsbesparelser. Barriererne øger risikoen, og nedbrydning af dem kan have betydelig indflydelse

Derfor er det så vigtigt, at hele organisationen er afstemt og hos House of Procurement har vi stor erfaring med at sikre netop det rigtige tværorganisatoriske samarbejde ift. indkøb og andre interne stakeholdere og interessenter og derved sikre en integreret og succesfuld implementering af strategien.

House of Procurement har en stor erfaring med at analysere as-is-situationen og derfra definere, udvikle og implementere nye og optimerede processer og procedurer, som understøtter indkøbsstrategien og sætter fokus på din risikostyring (risk management).

House of Procurement kan supportere dig eller selvstændigt drive udviklingen af detaljeret strategi- og handlingsplan til at supportere de overordnede målsætninger for din virksomhed.

Læs Mere

Har I startet Jeres digitale rejse?

House of Procurement kan supportere dig i din digitale udvikling. Internationale studier viser, at indkøb typisk er den del af organisationen, som er langsomst til at implementere (ny) teknologi – og ofte er det begrundet i manglede data- og proces-modenhed. Ud over et basalt fundament af data og processer er det vigtigt, at den digitale rejse er forankret i den overordnede strategi og ses som en reel value add for alle stakeholdere i organisationen.

 Om det er med en automatiseret faktureringsproces, rapportering eller med analyseværktøjer inden for spend- eller performance management (KPI), så er en fælles fordel ved dem alle, at du vil få mere tid til at arbejde strategisk og optimere indkøbsafdelingens reelle værdiskabelse.

House of Procurement har ikke selv in-house digitale løsninger, men vi har netværket til at facilitere den rigtige løsning til dig. Og selv om det kan virke som en ”digital jungle”, er det vigtigt at få startet processen op, så du ikke bliver sejlet agterud på markedet og i den digitale udvikling.

Læs Mere

DIGITALISERING

FN’s VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

FN’s VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

House of Procurement anerkender fuldt ud vigtigheden af en bæredygtig forsyningskæde, og vi kan støtte dig i at fremme miljøbevidst og ansvarligt indkøb. Det kan du bl.a. gøre ved at inddrage nogle af FN’s verdensmål i din indkøbsstrategi og sætte fokus på det i processerne. Samtidig kan du udvikle og øge bevidstheden hos dine leverandører og sætte fokus på bæredygtighed og drive dine leverandører i en positiv retning.

 Som med digitalisering kan det virke som en uoverskuelig opgave. Men det vigtigste er at få startet processen, også selv om det er med små skridt – og ét ad gangen – men start processen. Vi hjælper dig gerne på vej i den udvikling også.

Læs mere om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling her.

Læs Mere

+45 61 27 97 87
info@houseofprocurement.dk