Rådgivning – Management Consulting

House of Procurement er professionel og troværdig rådgivning inden for indkøb og supply chain management – i øjenhøjde og uden den typiske konsulenttilgang og kommunikation. Vi tilbyder nemlig rådgivning baseret på mere end 20 års hands-on erfaring – fra det virkelige liv.

Vores mål er at skabe en reel værdi for dig og sammen skabe bæredygtige besparelser, effektiviseringer samt en øget indtjening for din virksomhed.
Vi mener, at alle har ret til at udnytte potentialet af deres supply chain.

House of Procurement arbejder efter følgende grundprincipper:

Indkøb – er “core business”

som giver et bæredygtigt, langsigtet bidrag til en virksomheds succes. Når du går væk fra tanken om, at indkøb bare er ”den afdeling, der køber ting” og ser på det strategisk, vil du se, at

effektiv indkøb og reel Supplier Relationship Management faktisk kan øge salgsmargener og omsætning, opbygge brand-værdi og bringe viden udefra og innovation ind i din egen organisation. Dertil kommer, at indkøbets samlede andel af omsætningen på business-to-business markedet gennemsnitligt typisk er over 50%.

Læs Mere

Indkøb – er ”SRM”

og kun via troværdig Supplier Relationship Management kan du produktudvikle på områder, som hverken du eller leverandøren kan identificere på egen hånd.

Samarbejde er nødvendigt for at optimere omkostningerne, skabe vækst og for at udvikle nye koncepter. Konkurrenceevne er baseret på detaljeret forståelse af leverandørens omkostninger – ikke blot “old school” -forhandlinger. Du får ikke en fordel over dine konkurrenter ved (urimeligt) at presse dine leverandører, men ved at arbejde sammen med dem på en konstruktiv måde for at øge effektiviteten i forsyningskæden og ved at udvikle fælles omkostningsinitiativer.

Læs Mere

Indkøb – er ”brand value”

når din supply chain aktivt bruges som en udvidelse af din egen organisation. Hvad dine kunder synes om din virksomhed er også formet af, hvad dine leverandører gør, og hvad de leverer.

 Ved at styre risici i forsyningskæden kan du opbygge ”brand value”. Især inden for brancher, hvor leverandører også interagerer direkte med kunderne, er det vigtigt for dit brand, at du kontrollerer leverandørforhold og risikostyring. Den måde, vi behandler vores leverandører på (kommunikation, pålidelighed, betaling til tiden etc.), vil afspejle sig i dit brand og ry i branchen.

Læs Mere

Indkøb – kan øge din margin signifikant

når du effektivt anskaffer varer eller serviceydelser osv., øger du dit overskudspotentiale – hvilket naturligvis er salg minus omkostninger. De penge, du sparer, går direkte til din bundlinje.

Brug af f.eks. category management og effektiv leverandørstyring via strategiske partnerskaber og professionelle indkøbsstrategier kan give dig mulighed for at øge synligheden i dit spend (omkostninger) og skabe langvarige, loyale relationer med leverandører, som vil hjælpe dig med at skabe optimering af cash-flow, besparelser og ikke mindst at undgå unødige omkostninger.

Læs Mere

Indkøb – er ”Value for your customer”

når du justerer din forsyningskæde efter ønsker, behov og krav fra dine slutkunder og markedet, kan indkøb tilføre værdi for slutkunden. Kunder er interesserede i den samlede værdi af et produkt (ikke kun TCO).

Indkøb – kan øge dit salg og omsætning

når du har stærke relationer med de rigtige leverandører muliggør det udvikling af nye koncepter, der giver dig mulighed for at være hurtigere ude på markedet, sikrer produktionskapacitet,

forbedrer kvaliteten, sikrer pris-fleksibiliteten og driver innovation via din forsyningskæde. Hvilket alt i sidste ende vil føre til større kundetilfredshed og dermed øget salg og omsætning.

Læs Mere

Det gælder om at udnytte styrken og kapabiliteterne i forsyningskæden.

Og det er netop de grundsten, vi bygger dit House of Procurement på.edit

+45 61 27 97 87
info@houseofprocurement.dk